Weet minister Demir het echt niet of liegt ze ons bewust voor?
08-07-2022

Weet minister Demir het echt niet of liegt ze ons bewust voor?

Minister Zuhal Demir (N-VA) heeft zich afgelopen weekend op VTM vergaloppeerd in het stikstofdossier. Ofwel vermeldde ze onbewust verkeerde cijfers en moet haar kabinet onbekwaam worden geacht, ofwel deed ze het bewust en moet zijzelf als een demagoge worden beschouwd.

Minister Demir - Stikstofdossier

Beeld BELGA

De landbouwsector in het algemeen en de varkenshouderij in het bijzonder zijn het al gewend dat ze de schuldige worden genoemd van alles wat maar verkeerd kan lopen. Maar nu het om volksverlakkerij en boertjes bashen gaat, wil ik haar tegenspreken.

Hoeveel bezwaren er zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek in het kader van de Conceptnota PAS, weet ze niet, ‘waarschijnlijk meer dan 5.000’ (volgens de Krant van West-Vlaanderen waren het er in die provincie alleen al 3.194). Dat er voor elk bezwaar dat de boeren hebben ingediend, er ook een bezwaar is ingediend door een milieu- of natuurorganisatie, dat weet ze dan weer wel.

Dat het aantal bedrijven sinds de jaren 80 met 68 procent is gedaald tot 12.000, is al meermaals gezegd, en ook dat de bedrijven evenredig zijn gegroeid. Maar dat de veestapel sindsdien almaar is aangegroeid, is pertinent onwaar. Het aantal varkens bedroeg in 1997 ruim 7 miljoen stuks, in 2018 was dat 5,8 miljoen volgens de meest recente cijfers. Het aantal runderen is gedaald van 1,5 miljoen naar 1,28 miljoen. De pluimveestapel is gestegen van iets minder dan 37 miljoen dieren naar 41 miljoen.

De totale uitstoot van ammoniak is in die periode alleen maar gedaald, want alle recente stallen zijn uitgerust met emissiebeperkende installaties. Volgens minister Demir stoot een doorsnee veeteeltbedrijf jaarlijks 20 à 28 ton ammoniak uit, maar volgens de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zijn de 12.000 Vlaamse bedrijven sámen goed voor net geen 36 kiloton per jaar, of nog geen 3 ton per Vlaams bedrijf…

Voorts wordt er helemaal geen 200 miljoen euro van de Vlaamse belastingbetaler aan de varkenssector gedoneerd. En er worden zeker niet ‘nogal wat varkens’ vernietigd. Dat de verkoopprijzen de laatste jaren ontoereikend waren, en de productieprijs sinds de oorlog in Oekraïne door het dak is gegaan, betekent nog niet dat er cadeaus worden uitgedeeld. De jaarlijkse sanitaire bijdrage is weliswaar kwijtgescholden voor 2021 en 2022, maar die bijdrage gaat naar het begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, en dat fonds beschikt over voldoende financiële middelen om die twee jaar probleemloos te overbruggen.

Voor 2021 werd de factuur van Rendac aan de varkenshouders voor ongeveer 75 procent gecrediteerd. Rendac haalt de kadavers en het dierlijke afval op om die verder te verwerken. In totaal gaat het om 3,5 miljoen euro, het maximum van wat Europa toelaat.

Telkens vraag ik mij af: weet mevrouw Demir het écht niet? Of worden we bewust voorgelogen?

 Ik hoor haar zeggen dat ze, over de partijgrenzen heen, met Conner Rousseau en andere politici uit eten gaat. Het lijkt me verstandig om haar en haar entourage uit te nodigen om samen een Vlaamse maaltijd te nuttigen. Dan kan ik haar wegwijs maken in de data die ze op VTM heeft aangehaald. Het heeft mij niet meer dan een halfuur gekost om op de websites van de Vlaamse en Belgische overheden de correcte cijfers terug te vinden.

 

Hans Wallays, Gits.

 

Ontvang als eerste

de meest actuele nieuwsberichten