GLB - Aanvragen nieuwe agromilieuverbintenissen mogelijk tot uiterlijk 30 november 2018.
06-12-2019

GLB - Aanvragen nieuwe agromilieuverbintenissen mogelijk tot uiterlijk 30 november 2018.

GLB - Aanvragen nieuwe agromilieuverbintenissen mogelijk tot uiterlijk 30 november 2018.

 

Aanvragen nieuwe agromilieuverbintenissen mogelijk tot uiterlijk 30 november 2018

Landbouwers die in 2019 een nieuwe agromilieuverbintenis van het Departement Landbouw en Visserij willen starten, moeten zich nu al inschrijven via het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be) . Deze verplichte voorafgaande aanvraag is enkel mogelijk tussen 1 oktober en uiterlijk 30 november 2018.

Welke agromilieuverbintenissen?

Het Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III) verleent subsidies voor de toepassing van verschillende agromilieuklimaatmaatregelen. Een landbouwer kan er zich vrijwillig toe verbinden een bepaalde milieuvriendelijke maatregel uit te voeren voor een periode van 5 jaar, startend vanaf 1 januari.

Het Departement Landbouw en Visserij sluit onder andere agromilieuverbintenissen af voor de teelt van vlinderbloemigen (450 of 600 euro/ha afhankelijk van de teelt), mechanische onkruidbestrijding (260 euro/ha), verwarringstechniek in de fruitteelt (210 euro/ha), de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting (240 euro/ha) en het behoud van lokale veerassen (25 euro/schaap en 150 of 175 euro/rund).

Op http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/agromilieumaatregelen vinden landbouwers per maatregel een informatiefiche met de subsidievoorwaarden.

Aanvraagprocedure: voorafgaande inschrijving via het e-loket

Landbouwers die in 2019 een verbintenis willen starten, moeten tussen 1 oktober en 30 november 2018 een aanvraag indienen via de tegel ‘Agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen (Agroforestry)’ op het startscherm van het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). Na 30 november 2018 kunnen geen nieuwe verbintenissen aangevraagd worden met ingang in 2019. Tijdens de aanvraag wordt ook de verbintenisoppervlakte (of het verbintenisaantal voor de lokale veerassen) gekozen. Dit is de minimum oppervlakte (of het aantal) waarop de landbouwer de maatregel gedurende 5 jaar moet toepassen.

Het departement beoordeelt de aanvragen op basis van het budget dat beschikbaar is voor de maatregel en op basis van de teelt en de oppervlakte. Uiterlijk op 31 december 2018 ontvangt de aanvrager een goedkeuring of weigering van zijn aanvraag. Na goedkeuring van de aanvraag vraagt de landbouwer jaarlijks (5 jaar lang) de uitbetaling van de subsidie aan via de verzamelaanvraag.

 

Wat met de nog lopende agromilieuverbintenissen?

Landbouwers met een nog lopende verbintenis voor de teelt van vlinderbloemigen, mechanische onkruidbestrijding, verwarringstechniek in de fruiteelt, de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting en het behoud van lokale veerassen hoeven dit najaar geen nieuwe aanvraag in te dienen. Ze kunnen, indien gewenst, wel een aanvraag indienen om hun verbintenisoppervlakte of verbintenisaantal te verhogen:

een uitbreiding van een lopende verbintenis kan enkel voorafgaand aan het tweede of derde jaar van de verbintenis door de verbintenisoppervlakte of het verbintenisaantal tot maximaal 20% te verhogen met behoud van het eindjaar van de lopende verbintenis;
een vervanging van een lopende verbintenis door een nieuwe vijfjarige verbintenis kan door de verbintenisoppervlakte of het verbintenisaantal met meer dan 20% te verhogen.

Deze uitbreidingen en vervangingen moeten eveneens uiterlijk op 30 november 2018 worden ingediend via de tegel ‘Agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen (Agroforestry)’ op het e-loket.

Voor de hectaresteun voor de biologische productiemethode is geen voorafgaande inschrijving vereist: een nieuwe verbintenis kan aangevraagd worden via de verzamelaanvraag 2019.

 

Ontvang als eerste

de meest actuele nieuwsberichten