GLB - aanvraag voor overdracht van premierechten voor zoogkoeien.
06-12-2019

GLB - aanvraag voor overdracht van premierechten voor zoogkoeien.

GLB - aanvraag voor overdracht van premierechten voor zoogkoeien - aanvraag voor gratis premierechten voor zoogkoeien uit de reserve

 

Aanvraag voor overdracht van premierechten voor zoogkoeien en voor gratis premierechten voor zoogkoeien uit de reserve indienen tot 30 november 2018

De uiterste indieningsdatum voor het indienen van een overdracht van premierechten voor zoogkoeien zonder een volledige bedrijfsovername werd vastgelegd op vrijdag 30 november 2018. De overdracht moet door de overlater ingediend worden op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Na deze datum kunnen geen rechten meer verhandeld worden tussen derden.

 

Het verhandelen van premierechten via een volledige bedrijfsovername kan het volledige jaar plaatsvinden en kan gemeld worden via het e-loket of via het formulier van een volledige bedrijfsoverdracht. De premierechten komen in beide gevallen op 1 januari 2019 op naam van de overnemer te staan,  als alle voorwaarden voor de overdracht zijn vervuld.

De uiterste indieningsdatum voor een aanvraag van gratis rechten uit de reserve is eveneens vastgelegd op 30 november 2018. De aanvraag moet ingediend worden op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.

 

Ontvang als eerste

de meest actuele nieuwsberichten