De Vlaamse Regering keurt besluit over het gebruik van het digitaal kunstmestregister goed.
23-03-2021

De Vlaamse Regering keurt besluit over het gebruik van het digitaal kunstmestregister goed.

Vanaf 15 april 2021 treedt dit besluit in werking. Vanaf dat moment moeten landbouwers die kunstmest gebruiken, alsook de kunstmesthandelaars gebruik maken van het  kunstmestregistern op het Mestbankloket. Ten opzichte van het ontwerpbesluit in oktober, zijn enkele versoepelingen doorgevoerd.

 

Het doel van het digitale kunstmestregisteren is om de kunstmestromen en het kunstmestgebruik beter in kaart te brengen en een betere handhaving mogelijk te maken. De uiteindelijke bedoeling is om tot een meer oordeelkundige bemesting te komen, met minder nutriëntenverliezen vanuit de land- en tuinbouw naar het oppervlakte- en grondwater.

Vlaams minister van Omgeving en Handhaving Zuhal Demir erkent dat het digitale register een engagement van de gebruikers vraagt. Er werden enkele wijzigingen aangebracht aan het principieel goedgekeurde besluit van oktober om de administratieve inspanningen in evenwicht te brengen met de doelstellingen.

Versoepelingen

Landbouwers moeten binnen 7 dagen zowel het verhandelingsregisteren als het gebruiksregister voor kunstmest op het Mestbankloket invullen. Er werd eerder afgesproken dat voor de meeste landbouwers een overgangsmaatregel geldt, waarbij ze dan in 2021 de activiteiten moeten registreren binnen een periode van 30 dagen. Verder bevat dit nieuwe besluit nog extra overgangsmaatregelen voor de invultermijn van het verhandelingsregister.

Landbouwers die kunnen aantonen dat ze oordeelkundig kunnen bemesten:

  • tot het einde van de volgende maand mogen wachten om het register in te vullen;
  • niet elk gebruik apart moeten noteren. Zij mogen per perceel en mestsoort een totaal invullen voor de volledige maand.

Ze kunnen dit aantonen via de vrijstelling van de gebiedsgerichte maatregelen. Iedere landbouwer kan die vrijstelling aanvragen.  De vrijstelling kan enkel verleend worden na een positieve bedrijfsevaluatie van het nitraatresidu. 

Ook voor de kunstmesthandelaars werd een aanpassing doorgevoerd. Voor de export van kunstmest en voor de verkopen aan particulieren met een bovengrens van 100 kg per verkoop zijn de volgende aanpassingen goedgekeurd:

  • Er is extra tijd om het register in te vullen tot het einde van de volgende maand.
  • De verkochte hoeveelheden mogen worden gesommeerd per meststof, per maand.

Vanaf wanneer moet het kunstmestregister worden ingevuld?

Vanaf 15 april 2021 moeten landbouwers en kunstmesthandelaaers het digitale kunstmestregister op het Mestbankloket gebruiken.

Omdat er binnen de mestwetgeving veel processen op jaarbasis worden bekeken, is het dan ook belangrijk om gegevens te hebben van een volledig kalenderjaar. Dat is de reden waarom alle gegevens over de verhandeling en gebruik van kunstmest van 1 januari tot 15 april 2021 ook worden geregistreerd op het Mestbankloket. De deadline hiervoor is 15 mei.

Meer info

Deze maand licht de Mestbank de landbouwers en kunstmesthandelaars via e-mail of brief in. De VLM-website wordt eerstdaags geactualiseerd, met onder meer een handleiding voor het gebruik van het digitale kunstmestregister.

 

Bron: https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Vlaamse-Regering-hakt-knoop-over-digitaal-kunstmestregister-definitief-door-.aspx

Ontvang als eerste

de meest actuele nieuwsberichten