Bioveiligheid op uw bedrijf.
06-12-2019

Bioveiligheid op uw bedrijf.

In de veehouderij doken de afgelopen jaren verschillende besmettelijke dierziekten op, denk maar aan de recente uitbraken van Newcastle Disease (NCD of pseudovogelpest) in de pluimveesector of Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen. En laten we ook de permanente dreiging van vogelgriep niet vergeten.

 

De dreiging komt vaak van buitenaf. Toch kunnen ook bínnen het bedrijf dierziekten zoals paratuberculose en salmonella verspreid raken als u niet de nodige maatregelen neemt. U hebt namelijk zelf een zeer belangrijk wapen in handen: bioveiligheidsmaatregelen. Daarmee kunt u zowel dierziekten buiten het bedrijf houden (externe bioveiligheid) als (verdere) besmetting binnen het bedrijf voorkomen (interne bioveiligheid). Bioveiligheid is tegelijkertijd ook zeer belangrijk om het antibioticagebruik en, meer algemeen het geneesmiddelengebruik, te verminderen.

Het Departement Landbouw en Visserij zet samen met de verschillende sectoren volop in op deze bioveiligheid. Dit voorjaar gaven Charlotte Brossé en Jozefien Callens (DGZ Vlaanderen) tijdens de Veetournee een uiteenzetting over maatregelen om de insleep en versleep van ziekteverwekkers op het rundveebedrijf te vermijden. Daarover verscheen een artikel ‘Bioveiligheid: Maatregelen om de insleep en versleep van ziekteverwekkers op het rundveebedrijf te vermijden’.

 

Er zijn echter niet alleen de studiemomenten of artikelen in de geschreven pers. Op 2 oktober organiseren we ook een demonamiddag rond bioveiligheid en melkhygiëne. In de tweede helft van oktober zetten we het thema bovendien via PlattelandsTV in de kijker. In de reportages komen naast bioveiligheid ook de thema’s ‘vaccinatiemanagement’ en ‘goede veehouderijpraktijken’ aan bod. Want samen vormen zij de drie handvatten van preventieve gezondheidszorg.

 

Ontvang als eerste

de meest actuele nieuwsberichten