Waarom gebruiken we geplette gerst?
11-01-2023

Waarom gebruiken we geplette gerst?

Het ideale voeder leidt tot de laagste voederconversie, de hoogste groei en de beste karkaskwaliteit. Het meest economische voeder zorgt voor een maximum aan deze resultaten in combinatie met een minimale kostprijs. 

En vooral, het voeder moet in alle omstandigheden zorgen voor een goede algemene gezondheid van de dieren. 

Helaas, we zijn er nog niet helemaal …

Wetenschappelijke onderzoeken en eigen ervaringen leren ons dat de deeltjesgrootte en de homogeniteit van het voeder een positief effect hebben op de verteerbaarheid en dus op de efficiëntie van het voeder. Hoe fijner en hoe uniformer het voeder, hoe beter de groei en de voederconversie. Hoe kleiner de gemalen deeltjes zijn, hoe groter hun contactoppervlakte is en hoe beter de verteringsenzymes hierop kunnen inwerken. Maar tegelijkertijd stellen we vast dat fijn gemalen voeder een negatief effect heeft op de maag- en darmgezondheid. Naarmate het voeder fijner gemalen wordt, stijgt de kans op maagzweren. En als het voeder grover gemalen wordt, dalen de technische prestaties. Het is dus een zoektocht naar het perfecte evenwicht.

Het toevoegen van meer vezels zorgt voor een betere gezondheid van de maag, met lagere letselscores. Maar een hoger gehalte aan vezels leidt dan tegelijkertijd ook weer tot een verminderde benutting van de andere voedingsbestanddelen in het voeder. Ook hier moet dus de afweging gemaakt worden tussen de algemene gezondheid en het eindresultaat.

De oplossing ligt in het gebruik van fijngemalen grondstoffen die eiwit aanbrengen, en het grover malen van grondstoffen die gebruikt worden voor hun vezelgehalte. Maatwerk is hier aan de orde!

Gerst is een heel smakelijke graansoort die wereldwijd voor diverse doeleinden wordt verbouwd. Het is dan ook makkelijk het hele jaar door beschikbaar. In vergelijking met tarwe heeft gerst wat minder eiwit en zetmeel en dus ook wat minder energie. Het bevat dan weer meer ruwe celstof, en hierdoor wordt het iets trager verteerd. Dit bevordert dus de maag- en darmgezondheid. Het wordt dan ook omwille van deze kwaliteiten veel gebruikt in starter- en zeugenvoeders.

pletwals.jpg

schematische voorstelling van een graanpletter

Om dit graan te kunnen toepassen als grondstof voor het voeder moet het natuurlijk eerst bewerkt worden. De korrel kan gemalen worden door onze hamermolens : naarmate dit gerstemeel fijner is, stijgt de verteringssnelheid en de totale verteerbaarheid. De gerstekorrels kunnen echter ook geplet worden. Wij beschikken over onze eigen graanpletters, dit zijn walsmolens met gladde walsen waarin de korrel samengedrukt maar niet gebroken wordt. De structuur van de korrel wordt gewijzigd en hierdoor worden andere eigenschappen van het graan aangesproken. Door het pletten van de graankorrels daalt de verteringssnelheid en komt het zetmeel makkelijker vrij. Dit komt niet alleen de maagwerking ten goede, de onverteerde vezelresten komen in de dikke darm terecht en zorgen hier voor een betere darmflora. Zeefproeven tonen aan dat slechts heel kleine fracties van de geplette gerst nog in de mest voorkomen.

Maagzweren komen veelvuldig voor bij varkens, en dit kan leiden tot grote economische schade (verminderde voeropname, lagere groei, algemene ongemakken en uiteindelijk sterfte door maagbloedingen). Uit onze eigen onderzoeken onder leiding van onze eigen dierenartsen is gebleken 

dat hiervoor een oplossing bestaat. Geplette gerst is de ideale vezelbron (grotere deeltjes, meer vezels en lagere verteringssnelheid) om het voorkomen van maagzweren te beperken.

 

 

* % aandeel van maagzweren volgens gradatie
* Indeling van de gradaties volgens aard van de symptomen

*afbeeldingen: links, graanpletter in Waregem en rechts, geplette gerst.