VitalSecure
11-01-2023

VitalSecure

Biggen kweken zonder zink en met minder antibiotica? Met VitalSecure ligt de oplossing voor u!

Download hier de folder

Waarom een nieuw voeder?


Voeders in de varkenshouderij moeten binnenkort drastisch veranderen.
Het risico op resistentie en een verhoogde maatschappelijke druk hebben geresulteerd in een wetswijziging die eind 2020 in voege zal treden. Het antibioticagebruik moet dan ingrijpend verminderen, en het gebruik van zinkoxide als alternatief wordt volledig verboden. Met de nieuwe lijn voeders speelt Leievoeders-Cibus tijdig in op deze aankomende verandering.

 

EEN NIEUW, DUBBEL PRODUCTENGAMMA

  • VITAL: voeders gericht op sterk verbeterde technische prestaties
  • SECURE: voeders met focus op veiligheid en gezondheid van zowel de big als de consument