Gelten bepalen de toekomst van uw bedrijf
12-01-2023

Gelten bepalen de toekomst van uw bedrijf

Bij moderne zeugenrassen wordt vaak de aanleg voor een hoge vleesproductie opgenomen in het fokdoel. De zeugen zijn meer gespierd en hebben lagere spekreserves. 

De gelten van dergelijke rassen zetten ook makkelijker spieren aan dan spek. Toch is deze speklaag van groot belang tijdens de volledige cyclus. Te beginnen bij de opfok van deze gelten.

De gelten dienen meteen de juiste conditie te hebben, bij de eerste inseminatie tot en met de eerste worp. Corrigeren in de drachtfase lukt niet altijd. Deze jonge zeugen krijgen immers meestal het zelfde voeder als de andere drachtige meerworpszeugen, en daarenboven is de voeropname van de jonge dieren vaak beperkt.

De juiste conditie kan niet op zicht bepaald worden. De gelten zien er meestal perfect uit bij de levering of bij de eerste dekking, net doordat ze zo gespierd zijn. Soms is de speklaag echter onvoldoende en is de spierlaag te dik…

Daarom is het noodzakelijk conditiemetingen uit te voeren, en dit bij voorkeur in combinatie met het wegen van de dieren. Tijdens de opfokfase kan nog worden gecorrigeerd via het voeder, dus hebben wij een ruim assortiment opfokvoeders.

Achtergrond en richtlijnen bij de opfok van gelten 


In deze zó belangrijke opfokperiode is het absoluut uitgesloten om deze dieren samen met de vleesvarkens te huisvesten en hen hetzelfde voeder te geven. Tot een gewicht van 30 à 35 kg kan nog hetzelfde biggenvoeder worden verstrekt : dit voeder is toereikend qua energie- en eiwitvoorziening en bevat ook voldoende mineralen en vitamines. Daarna is het noodzakelijk om tijdig naar een aangepast opfokvoeder over te schakelen. De uitgebalanceerde samenstelling hiervan is totaal verschillend van vleesvarkensvoeder.

De moderne genetica leidde niet alleen tot zwaardere en meer gespierde zeugen, er werd ook sterk ingezet op groei van de dieren. Door het gebruik van vezelrijke grondstoffen (zoals geplette gerst) worden de gelten op een natuurlijke wijze al voor een deel gerantsoeneerd. Niettegenstaande het sterke groeipotentieel moet een ongecontroleerde groei immers vermeden worden. Gelten moeten geleidelijk kunnen groeien zodat de ontwikkeling van de voortplantingsorganen en van het beendergestel in overeenstemming met lichaamsgewicht en leeftijd kan verlopen. Een beperking van de groei komt de langleefbaarheid van de zeug ten goede. Het heeft een positieve invloed op de botgroei, zware zeugen moeten op sterke poten staan! De kans op vroegtijdig opruimen van gelten of zeugen daalt, de gemiddelde aanhoudperiode van de zeugen stijgt, en het totaal aantal gespeende biggen per zeug over haar gehele carrière stijgt mee.

De groei moet dus beperkt en gestuurd worden, hetzij door te rantsoeneren in volume voeder (wat kan leiden tot onrust, tot agressie en tot suprematie van de dominante opfokzeugen), hetzij door de grondstoffenkeuze en de voedersamenstelling. Het gebruik van meer vezels is dan een eerste optie, geplette gerst speelt hierin een belangrijke rol. De verhouding eiwit/energie is in deze opfokperiode ook zeer belangrijk. De gelt moet bij eerste inseminatie in goede conditie zijn en dus voldoende rugspek hebben opgebouwd. Het opfokvoeder moet dus toch voldoende energie bevatten. De natuurlijke aanleg van de dieren om snel te groeien en veel spiermassa aan te maken wordt gestuurd door het gehalte aan eiwitten en aminozuren te limiteren. De zeug mag niet te gespierd zijn, maar een goed ontwikkelde spierlaag is broodnodig om overmatige spierafbraak te vermijden op het einde van de dracht of tijdens de zoogperiode. Bijsturen in de opfokperiode lukt nog, tijdens de eerste dracht is het zo goed als onmogelijk omwille van praktische redenen.

Het standaard assortiment voorziet in een 3-fasige opfokperiode, te starten vanaf +/- 30 kg lichaamsgewicht. De eerste fase loopt tot de gelten +/- 70 kg wegen, in een tweede fase (tot +/- 100 kg LG) kan nog gecorrigeerd worden door een voeder met extra eiwit (510 HP) of met extra energie (520 HE) te verstrekken. Daarna volgt de derde fase tot aan de eerste inseminatie. Metingen, wegingen en voederovergangen gebeuren hierbij steeds in overleg met de leverancier van het fokmateriaal.

ZEUGEN OPFOK 1 ELITE 500

ZEUGEN OPFOK 2 ELITE 510 HP

ZEUGEN OPFOK 2 ELITE 520 HE

ZEUGEN OPFOK 3 ELITE 530

ZEUGEN OPFOK 1 SELECT 500

ZEUGEN OPFOK 2 SELECT 510 HP

ZEUGEN OPFOK 2 SELECT 520 HE

ZEUGEN OPFOK 3 SELECT 530