Biggen kweken zonder zink en met minder antibiotica.
De oplossing ligt voor u!

Biggen kweken
zonder zink en met
minder antibiotica.

Voeders in de varkenshouderij moeten binnenkort drastisch veranderen. Het risico op resistentie en een verhoogde maatschappelijke druk hebben geresulteerd in een wetswijziging die eind 2020 in voege zal treden.

Une question? Plus d'infos? contactez-nous +32(0)56 60.02.01

SPEEL OP SAFE met VitalSecure

 

Nieuw biggenvoeder zonder zinkoxide

 

Het antibioticagebruik moet ingrijpend verminderen, en het gebruik van zinkoxide als alternatief wordt volledig verboden. Met de nieuwe lijn voeders speelt Leievoeders-Cibus tijdig in op deze aankomende verandering.

 

Vital

De Vital-lijn focust op het behalen van topprestaties.

Er wordt maximaal ingezet op groei, voederopname en technische resultaten. De voedersamenstelling is opgebouwd op basis van de nieuwste inzichten in de voedingsbehoeftes en verteringscapaciteiten van een opgroeiende big. Uniek is hier de toevoeging van eigen geproduceerd expandaat.

 

Secure

De Secure-lijn focust op een veilige en vlotte opstart, met behoud van de technische prestaties.

Het gebruik van goede en snel verteerbare eiwitbronnen laat toe om hogere eiwit- en aminozuurgehaltes te voorzien, en toch een hoeveelheid onverteerd eiwit op het einde van de dunne darm te vermijden. Het voeder bevat verschillende componenten om de darmgezondheid te ondersteunen. Ook in de Secure-lijn vindt u het eigen geproduceerd expandaat terug.

 

Types d'alimentation animale

Recevez en premier

nos prix de marché les plus actuels